گیتار الکترو آکوستیک واشبرن G66SCE

  • دارای Fishman Presys+ 501T w/tuner
  • دارای سیم های D’Addario EXP-16 light set phospher bronze