ایزولاتور میکروفون آستون HALO

ابعاد: عرض “11.89(302 میلی متر) | عمق “20.87(530 میلی متر)