گیتار الکترو آکوستیک واشبرن G10SE

  • دارای سیم های D’addario EXP-16 light set phospher bronze
  • دارای پیکاپ Fishman Sonitone Under Saddle Transducer
  • رزت: Washburn Parquet, 3-Ring
  • بریسینگ: Cathedral Peaked Scalloped-X