سازدهنی دیاتونیک هوهنر Rocket Low

اندازه: 10.2 سانتی متر | “4