گیتار الکترو آکوستیک واشبرن G700SWE

  • دارای سیم های D’addario EXP-16 light set phospher bronze
  • دارای Fishman Presys+ Blend EQ with built in mic & tuner
  • دارای رزت 2-Ring Abalone/Maple
  • بریسینگ: Cathedral Peaked Scalloped-X