گیتار الکتریک آیبانز AR420

  • تعداد و نوع پیکاپ: 2 عدد | پیکاپ دسته و بریج از نوع Super 58 (H) Passive/Alnico
  • سیم گیر از نوع Quik Change Classic
  • سیستم خرک: ART-1