گیتار الکتریک آیبانز RG1070PBZ

  • تعداد و نوع پیکاپ: 3 عدد | پیکاپ دسته DiMarzio Air Norton (H) Passive/Alnico | پیکاپ بریج DiMarzio The Tone Zone (H) Passive/Alnico | پیکاپ میانی DiMarzio True Velvet (S) Passive/Alnico
  • سیستم خرک: Edge-Zero II tremolo bridge w/ZPS3Fe
  • حالت های پیکاپ: 5 حالت
  • لعاب سخت افزار: Cosmo black
  • مقیاس گیتار: “25.5 (648 میلی متر)