گیتار الکتریک آیبانز JS2410

  • تعداد و نوع پیکاپ: 2 عدد | پیکاپ دسته DiMarzio Satch Track (H) Passive/Ceramic | پیکاپ بریج DiMarzio Mo’ Joe (H) Passive/Alnico
  • کوک استاندارد: 1E, 2B, 3G, 4D, 5A, 6E
  • سیستم خرک: Edge tremolo
  • لعاب سخت افزار: کروم
  • مقیاس گیتار: “25.5 (648 میلی متر)