گیتار الکترو آکوستیک واشبرن G20SCE

  • دارای سیم های D’Addario EXP-16 light set phospher bronze
  • دارای Fishman Presys II 301T w/tuner
  • رزت: Washburn Parquet, 3-Ring
  • بریسینگ: Cathedral Peaked Scalloped-X