گیتار کلاسیک آلمانزا 403

مقیاس گیتار: 650 میلی متر