گیتار الکتریک فندر Mustang 90

  • حالت های پیکاپ: 3-Position Toggle: Position 1. Bridge Pickup, Position 2. Bridge And Neck Pickups, Position 3. Neck Pickup
  • پیکربندی پیکاپ SS
  • تعداد و نوع پیکاپ: 2 عدد | پیکاپ بریج و دسته از نوع Mustang MP-90
  • جنس بریج: 6-Saddle Strings-Through-Body Strat® Hardtail with Bent Steel Saddles
  • جنس ماشین هد: Standard Cast/Sealed
  • دارای محافظ صفحه 4-Ply Aged White Pearloid
  • مقیاس گیتار: “24 (610 میلی متر)
  • دارای سیم های (Fender USA 250R NPS, (.010-.046 Gauges
  • دارای گیگ بگ اورجینال