گیتار اوکوله له فندر Zuma Concert Ukulele

  • اندازه فرت: 1.5 میلی متر
  • دارای محافظ صفحه N/A
  • دارای رزت Acrylic Abalone
  • بادی بایندینگ کرم
  • دارای سیم های Standard Concert Uke
  • مقیاس گیتار: “15 (381 میلی متر)