گیتار الکتریک فندر Player Stratocaster HSH

  • پیچ تنظیم صدا: (Master Volume, Tone 1. (Neck/Middle Pickups), Tone 2. (Bridge Pickup
  • حالت های پیکاپ: 5-Position Blade: Position 1. Bridge Pickup, Pos 2. Inside Coil Bridge Pickup/Middle Pickup, Pos 3. Middle Pickup, Pos 4. Middle Pickup/Outside Coil Neck Pickup, Pos 5. Neck Pickup
  • پیکربندی پیکاپ HSH
  • تعداد و نوع پیکاپ: 3 عدد | پیکاپ بریج Player Series Alnico 2 Humbucking | پیکاپ میانی Player Series Alnico 5 Strat Single-Coil | پیکاپ دسته Player Series Alnico 2 Humbucking
  • دارای محافظ صفحه 3-Ply Black/White/Black
  • جنس بریج: 2-Point Synchronized Tremolo with Bent Steel Saddles
  • جنس ماشین هد: Standard Cast/Sealed
  • مقیاس گیتار: “25.5 (648 میلی متر)
  • دارای سیم های (Fender USA, NPS,(.009-.042 Gauges