گیتار آکوستیک واشبرن G-Mini 15S

  • دارای سیم های D’Addario EXP-16 light set phospher bronze
  • دارای رزت Washburn Parquet, 3-Ring
  • بریسینگ: Quarter Sawn Scalloped Sitka Spruce bracing