گیتار کلاسیک الحمبرا 7P

مقیاس گیتار: 650 میلی متر

جنس دسته: ماهون تقویت شده با آبنوس