گیتار الکترو آکوستیک واشبرن G15SCE12

  • دارای Fishman Presys+ 501T w/tuner
  • دارای سیم های D’Addario EXP light set phospher bronze