گیتار کلاسیک الحمبرا 8P

  • مقیاس گیتار: 650 میلی متر
  • جنس دسته: سدر اسپانیایی تقویت شده با آبنوس