مولتی افکت موئر Black Truck

اندازه: ارتفاع: 51 | عرض: 96 | عمق: 370 میلی متر