آمپلی فایر Jamstack

  • آمپلی فایر ‌قابل حمل به همراه گیره نگهدارنده تلفن همراه
  • قابل نصب در زیر گیتار