گیتار فلامنکو مانوئل رودریگز C3FLAM

  • دارای سیم های D’Addario J46 EXP
  • مقیاس گیتار: (“25.6) 650 میلی متر
  • اندازه فرت: مدیوم فلامنکو