پیانو دیجیتال کورزویل MP120

اندازه: ارتفاع 85 سانتی متر | عرض 140 سانتی متر | عمق 43.2 سانتی متر