سازدهنی دیاتونیک هوهنر Blues Bender

اندازه: 10 سانتی متر | “4.1