گیتار الکتریک آیبانز AR325QA

  • لعاب سخت افزار: طلا
  • سیم گیر از نوع Quik Change Classic
  • کوک استاندارد: 1E, 2B, 3G, 4D, 5A, 6E
  • سیستم خرک: ART-1
  • تعداد و نوع پیکاپ: 2 عدد | پیکاپ دسته و بریج از نوع Super 58 (H) Passive/Alnico
  • lمقیاس گیتار: “24.7 (628 میلی متر)