گیتار الکتریک آیبانز JS140

  • لعاب سخت افزار: کروم
  • تعداد و نوع پیکاپ : 2 عدد | پیکاپ دسته Infinity RD (H) Passive/Ceramic
  • پیکاپ بریج Quantum (H) Passive/Ceramic
  • سیستم خرک: Edge-Zero II tremolo
  • مقیاس گیتار: “25.5 (648 میلی متر)