سازدهنی کروماتیک هوهنر Super Chromonica

اندازه: 15.5 سانتی متر | “6.1