سازدهنی کروماتیک هوهنر Silver Concerto

اندازه: 15.5 سانتی متر | “6.1