کاخن رولند ELCajon EC-10

اندازه: عرض 29.5 سانتی متر | عمق 29.8 سانتی متر | ارتفاع 49.5 سانتی متر