درام دیجیتال یاماها DTX402K

ابعاد: عرض 26.9 سانتی متر | ارتفاع 14.7 سانتی متر | عمق 3.9 سانتی متر