کاخن لاروسا Daddi Bahmani

اندازه: 48 * 30 * 30 سانتی متر