سازدهنی دیاتونیک هوهنر Bob Dylan Signature

اندازه: 10.5 سانتی متر | “4.1