میکروفون USB کاندنسر مرنتز Umpire

  • اندازه: 139 * 188 * 126 میلی متر
  • نوع اتصال: USB
  • نرخ نمونه برداری: ۱۶ بیت ۴۸ کیلوهرتز
  • الگوی قطبی: کاردیوید
  • تغذیه مورد نیاز: USB
  • 0.4 کیلوگرم