گیتار کلاسیک آلمانزا 402

مقیاس گیتار: 650 میلی متر