سازدهنی دیاتونیک هوهنر Silver Star

اندازه: 10.5 سانتی متر | “4.1