سازدهنی دیاتونیک هوهنر Meisterklasse

اندازه: 10.5 سانتی متر | “4.1