سازدهنی دیاتونیک هوهنر Hot Metal

اندازه: 10.5 سانتی متر | “4.1