دی جی همه کاره پایونیر XDJ-RX

ابعاد: عرض: “28.67 | ارتفاع: “4.1 | عمق: “16.22