سافت کیس کرگ SC-PA600/900

اندازه: 190 * 410 * 1070 میلی متر