سازدهنی دیاتونیک هوهنر Little Lady Gold

اندازه: 3.5 سانتی متر | “1.5